Responsive Ad Slot

RATIFIKASI CPTPP HANYA JADI LIABILITI KEPADA NEGARA - ARMIN PEJUANG

RATIFIKASI CPTPP HANYA JADI LIABILITI KEPADA NEGARA - PEJUANG | Oleh Wartawan MalaysiaGazette - 29 October 2021
“Ratifikasi CPTPP hanya jadi liabiliti kepada negara - Pejuang”
KUALA LUMPUR – Parti Pejuang Tanahair (Pejuang) menolak sekeras-kerasnya ratifikasi Perjanjian Komprehensif dan Progresif Bagi Kerjasana Trans Pasifik (CPTPP)) setelah mendapati terma dan syarat perjanjian ini bertentangan dengan perlembagaan, undang-undang dan hala tuju negara.
CPTPP juga akan menjadi satu liabiliti kepada negara pada masa hadapan dengan membolehkan syarikat swasta negara asing untuk menyaman kerajaan Malaysia berbilion ringgit di atas pelbagai sebab walaupun ianya bertentangan dengan dasar-dasar, akta-akta dan perlembagaan negara.
Pengerusi Biro Ekonomi Pusat Pejuang, Armin Baniaz Pahamin berkata, penolakan itu berdasarkan 3 faktor utama dengan faktor pertama merupakan dasar senarai negatif perjanjian CPTPP yang meliberalisasikan semua sektor termasuk pengliberalisasian perolehan kerajaan dan hanya tidak meliberalisasikan sektor yang dimasukkan secara rasmi dengan bertulis dalam senarai negatif mengikut perjanjian.
”Adalah mustahil untuk sesebuah kerajaan menyenarai dengan penuh dan lengkap semua sektorsektor yang perlu di kecualikan dan tanpa senarai yang lengkap, ianya boleh meninggalkan impak kerugian yang besar kepada industri khususnya industri mikro, kecil dan sederhana.

PEJUANG MENOLAK SEKERAS-KERASNYA RATIFIKASI PERJANJIAN CPTPP

 KENYATAAN MEDIA

BIRO EKONOMI PUSAT PARTI PEJUANG TANAHAIR

PEJUANG MENOLAK SEKERAS-KERASNYA RATIFIKASI PERJANJIAN KOMPREHENSIF DAN PROGRESIF BAGI PERKONGSIAN TRANS PASIFIK (‘COMPREHENSIVE AND PROGRESSIVE TRANSPACIFIC AGREEMENT ‘(CPTPP))

  1. Parti Pejuang Tanahair menolak sekeras-kerasnya ratifikasi Perjanjian Komprehensif dan Progresif Bagi Kerjasana Trans Pasifik (Comprehensive and Progressive TransPacific Partnership (CPTPP)). Ratifikasi ini juga ditolak oleh Tun Dr Mahathir Mohamad, Pengerusi Pejuang semasa beliau menjadi Perdana Menteri dibawah kerajaan Pakatan Harapan. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri telah menetapkan bulan Oktober 2021 untuk memberi keputusan berkenaan dengan ratifikasi perjanjian CPTPP.

  2. Setelah mengkaji dan mengadakan berbagai sesi libat urus bersama pakar-pakar ekonomi dan dewan-dewan perniagaan, kami dapati terma dan syarat perjanjian CPTPP bertentangan dengan perlembagaan, undang-undang dan hala tuju negara kita.

  3. CPTPP juga akan menjadi satu liabiliti kepada negara pada masa hadapan dengan membolehkan syarikat swasta negara asing untuk menyaman kerajaan Malaysia berbilion ringgit di atas pelbagai sebab walaupun ianya bertentangan dengan dasar-dasar, akta-akta dan perlembagaan negara.

PEJUANG RECOMMENDS IMPORT RESTRICTIONS ON SOME OVERSEAS GOODS ON THE MALAYSIAN E- COMMERCE PLATFORM

MEDIA STATEMENT
CENTRAL ECONOMIC BUREAU PARTI PEJUANG TANAHAIR

PEJUANG RECOMMENDS IMPORT RESTRICTIONS ON SOME OVERSEAS GOODS ON THE MALAYSIAN E- COMMERCE PLATFORM TO ASSIST THE MICRO, SMALL AND MEDIUM INDUSTRIES DURING THE ECONOMIC RECOVERY.

1. Parti Pejuang Tanahair recommends that the government restrict the sale of certain categories of foreign goods in Malaysia e-commerce marketplace to help and protect local businesses in micro, small and medium industries to recover from the economic crisis that has plagued many businesses.

2. Malaysians bought products from China online worth US$49.4 billion in 2020 and was the world's fourth largest online buyer in terms of gross trade value at last year's 11.11 sales promotion. This is larger than Singapore (US $ 28.2 billion), Japan (US $ 13 billion), the United States (US $ 12.8 billion), and Taipei China (US $ 10.3 billion). The cash outflow of US$49 billion or RM220 billion is a large amount that can be spent on local goods.

3. There are 14.4 million e-commerce users in Malaysia, and it is expected to increase to almost 4 million new e-commerce users by 2025. This number represents 77% of our country's total population. The average online purchase per e-commerce user is US$383 per year and is expected to increase to US$530 per year by 2025. If local sectors are not promoted from the beginning, we fear not only local entrepreneurs, but the Malaysian economy will also be affected with imports exceeding total export.

PENJUALAN BEBERAPA KATEGORI BARANGAN LUAR NEGARA DI PLATFORM E-DAGANG MALAYSIA PERLU DISEKAT

 KENYATAAN MEDIA

BIRO EKONOMI PUSAT PARTI PEJUANG TANAHAIR

PENJUALAN BEBERAPA KATEGORI BARANGAN LUAR NEGARA DI PLATFORM E-DAGANG MALAYSIA PERLU DISEKAT UNTUK MEMBANTU INDUSTRI MIKRO, KECIL DAN SEDERHANA DIWAKTU PEMULIHAN EKONOMI.

  1. Parti Pejuang Tanahair menyaran supaya kerajaan menyekat penjualan beberapa kategori barangan luar dalam platfom e-dagang untuk membantu dan melindungi usahawan tempatan terutamanya dalam industri mikro, kecil dan sederhana untuk kembali pulih dari krisis ekonomi yang telah menggugat banyak perniagaan.

  2. Rakyat Malaysia membeli barangan China melalui platform atas talian bernilai AS$49.4 bilion pada tahun 2020 dan merupakan negara keempat pembeli atas talian terbesar dari segi nilai dagang kasar pada promosi jualan 11.11 tahun lepas. Jumlah ini lebih besar berbanding dengan Singapura (AS$28.2 bilion), Jepun (AS$13 bilion), Amerika Syarikat (AS$12.8 bilion), dan Taipei China (AS$10.3 bilion). Aliran tunai ke luar negara berjumlah AS$49 bilion atau RM220 bilion itu adalah jumlah yang besar yang boleh dibelanjakan untuk barangan tempatan.

  3. Terdapat 14.4 juta pengguna e-dagang di Malaysia dan dijangka meningkat hampir 4 juta pengguna e-dagang baru menjelang 2025. Jumlah ini mewakili 77% dari jumlah populasi negara kita. Purata pembelian atas talian setiap pengguna e-dagang berjumlah AS$383 setahun dan dijangka akan meningkat menjadi AS$530 setahun menjelang 2025. Jika sektor-sektor tempatan tidak dibendung dari awal, kami khuatir bukan sahaja usahawan tempatan tetapi ekonomi Malaysia juga terjejas dengan jumlah import melebihi jumlah ekspot.

© all rights reserved
made with by templateszoo