Responsive Ad Slot

Showing posts with label Kenyataan Media Ekonomi Pejuang. Show all posts
Showing posts with label Kenyataan Media Ekonomi Pejuang. Show all posts

SASAR BANTUAN KEPADA 100,000 MASYARAKAT MENGANGGUR DAN KOMUNITI PERNIAGAAN

 KENYATAAN MEDIA

AHLI MAJLIS EKSEKUTIF PUSAT | PENGERUSI BIRO EKONOMI MALAYSIA

PARTI PEJUANG TANAHAIR MENSASAR BANTUAN KEPADA 100,000 MASYARAKAT MENGANGGUR DAN KOMUNITI PERNIAGAAN

Kajang, 2 Januari 2022. Parti Pejuang Tanahair mensasar untuk membantu 100,000 penganggur dan usahawan melalui program gerakan ekonomi Pejuang yang dilancarkan pada 19 Disember 2021.

Gerakan ekonomi Pejuang merupakan satu program yang menggerakkan semua jentera-jentera parti untuk membantu masyarakat yang menganggur untuk mendapatkan pekerjaan dan membantu komuniti bisnes dan usahawan dengan mendigitasikan perniagaan atau kemahiran mereka serta menyediakan platfom pemasaran dan latihan. Sasaran utama kami adalah kepada golongan B40 terbawah.

Kami telah berjaya mendigitasikan lebih 2,000 kemahiran melalui program GIG, mendaftar 2,000 perniagaan dan memberi penempatan kerja kepada lebih 1,000 orang terutamanya di negeri Kelantan, Selangor dan Perak dan bercadang untuk menggerakkan jentera parti di seluruh Malaysia untuk membantu lebih ramai masyarakat.

PELANCARAN GERAKAN EKONOMI PEJUANG UNTUK MEMBANTU MASALAH PENGANGGURAN YANG SEMAKIN MENINGKAT

 KENYATAAN MEDIA

AHLI MAJLIS EKSEKUTIF PUSAT | PENGERUSI BIRO EKONOMI MALAYSIA


PELANCARAN GERAKAN EKONOMI PEJUANG UNTUK MEMBANTU MASALAH PENGANGGURAN YANG SEMAKIN MENINGKAT MELALUI PENEMPATAN KERJA, PENDIDIKAN, PENGKOMERSIALAN KEMAHIRAN DAN PENDAFTARAN PERNIAGAAN

 1. Selangor, 19 Disember 2021. Parti Pejuang Tanahair amat bimbang keadaan rakyat yang semakin terdesak akibat kehilangan kerja dan tiada sumber pendapatan. Terkini lebih 59,000 rakyat kehilangan kerja dan jumlah pengangguran telah meningkat melebihi paras 800,000. Kami risau keadaan mereka terutamanya dengan kenaikan harga barang keperluan asas yang teramat tinggi.

 2. Oleh itu, Parti Pejuang Tanahair dengan kerjasama Pertubuhan Gerakan Ekonomi Malaysia hari ini melancarkan Gerakan Ekonomi Pejuang Kebangsaan diseluruh negara bermula dengan Negeri Selangor. Pelancaran gerakan ekonomi pejuang disempurnakan oleh Armin Baniaz Pahamin selaku ahli Majlis Eksekutif Pusat merangkap Ketua Biro Ekonomi Malaysia bersama YB Tuan Harumaini Hj Omar Ketua Pimpinan Negeri Selangor merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Selangor disertai oleh Dato Hj Mohd Zaidi bin Hj Llamdin, Ketua Biro Ekonomi Selangor.

KOS MENGURUS NEGARA PERLU DI KURANGKAN UNTUK MENGATASI MASALAH HUTANG NEGARA

 KENYATAAN MEDIA

PENGERUSI BIRO EKONOMI PUSAT PARTI PEJUANG TANAHAIR

KOS MENGURUS NEGARA PERLU DI KURANGKAN UNTUK MENGATASI MASALAH HUTANG NEGARA

 1. Kuala Lumpur, 6 Disember 2021. Belanjawan 2022 berjumlah RM332.10 bilion telah diluluskan tanpa apa-apa langkah drastik yang diperkenalkan untuk mengurangkan kos mengurus dan hutang yang telah meningkat . Belanjawan juga diluluskan tanpa hubung kait dengan Rancangan Malaysia ke 12 (RMK12). Malah RMK12 juga tiada sasaran yang menarik yang boleh penambah- baik hasil negara terutamanya untuk menjelaskan pembayaran hutang yang tinggi. Kos mengurus negara berjumlah RM233.50 bilion perlu dikurangkan untuk mengatasi masalah hutang negara yang sangat membimbangkan.

 2. Hasil negara juga banyak terjejas akibat pandemik dan Parti Pejuang Tanahair berpendapat kerajaan boleh mengurangkan perbelanjaan mengurus dan yang paling nyata adalah eperti berikut:

  1. Menghentikan semua lantikan jawatan bertaraf Menteri, mengurangkan jumlah

   Kementerian dan jumlah Menteri, Timbalan Menteri, Penasihat Perdana Menteri dan

   Menteri serta pegawai-pegawai Khas Menteri.

PEJUANG MENOLAK SEKERAS-KERASNYA RATIFIKASI PERJANJIAN CPTPP

 KENYATAAN MEDIA

BIRO EKONOMI PUSAT PARTI PEJUANG TANAHAIR

PEJUANG MENOLAK SEKERAS-KERASNYA RATIFIKASI PERJANJIAN KOMPREHENSIF DAN PROGRESIF BAGI PERKONGSIAN TRANS PASIFIK (‘COMPREHENSIVE AND PROGRESSIVE TRANSPACIFIC AGREEMENT ‘(CPTPP))

 1. Parti Pejuang Tanahair menolak sekeras-kerasnya ratifikasi Perjanjian Komprehensif dan Progresif Bagi Kerjasana Trans Pasifik (Comprehensive and Progressive TransPacific Partnership (CPTPP)). Ratifikasi ini juga ditolak oleh Tun Dr Mahathir Mohamad, Pengerusi Pejuang semasa beliau menjadi Perdana Menteri dibawah kerajaan Pakatan Harapan. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri telah menetapkan bulan Oktober 2021 untuk memberi keputusan berkenaan dengan ratifikasi perjanjian CPTPP.

 2. Setelah mengkaji dan mengadakan berbagai sesi libat urus bersama pakar-pakar ekonomi dan dewan-dewan perniagaan, kami dapati terma dan syarat perjanjian CPTPP bertentangan dengan perlembagaan, undang-undang dan hala tuju negara kita.

 3. CPTPP juga akan menjadi satu liabiliti kepada negara pada masa hadapan dengan membolehkan syarikat swasta negara asing untuk menyaman kerajaan Malaysia berbilion ringgit di atas pelbagai sebab walaupun ianya bertentangan dengan dasar-dasar, akta-akta dan perlembagaan negara.

PENJUALAN BEBERAPA KATEGORI BARANGAN LUAR NEGARA DI PLATFORM E-DAGANG MALAYSIA PERLU DISEKAT

 KENYATAAN MEDIA

BIRO EKONOMI PUSAT PARTI PEJUANG TANAHAIR

PENJUALAN BEBERAPA KATEGORI BARANGAN LUAR NEGARA DI PLATFORM E-DAGANG MALAYSIA PERLU DISEKAT UNTUK MEMBANTU INDUSTRI MIKRO, KECIL DAN SEDERHANA DIWAKTU PEMULIHAN EKONOMI.

 1. Parti Pejuang Tanahair menyaran supaya kerajaan menyekat penjualan beberapa kategori barangan luar dalam platfom e-dagang untuk membantu dan melindungi usahawan tempatan terutamanya dalam industri mikro, kecil dan sederhana untuk kembali pulih dari krisis ekonomi yang telah menggugat banyak perniagaan.

 2. Rakyat Malaysia membeli barangan China melalui platform atas talian bernilai AS$49.4 bilion pada tahun 2020 dan merupakan negara keempat pembeli atas talian terbesar dari segi nilai dagang kasar pada promosi jualan 11.11 tahun lepas. Jumlah ini lebih besar berbanding dengan Singapura (AS$28.2 bilion), Jepun (AS$13 bilion), Amerika Syarikat (AS$12.8 bilion), dan Taipei China (AS$10.3 bilion). Aliran tunai ke luar negara berjumlah AS$49 bilion atau RM220 bilion itu adalah jumlah yang besar yang boleh dibelanjakan untuk barangan tempatan.

 3. Terdapat 14.4 juta pengguna e-dagang di Malaysia dan dijangka meningkat hampir 4 juta pengguna e-dagang baru menjelang 2025. Jumlah ini mewakili 77% dari jumlah populasi negara kita. Purata pembelian atas talian setiap pengguna e-dagang berjumlah AS$383 setahun dan dijangka akan meningkat menjadi AS$530 setahun menjelang 2025. Jika sektor-sektor tempatan tidak dibendung dari awal, kami khuatir bukan sahaja usahawan tempatan tetapi ekonomi Malaysia juga terjejas dengan jumlah import melebihi jumlah ekspot.

PEJUANG MENGGESA KERAJAAN MEMPERUNTUKKAN GERAN KEPADA PENIAGA KECIL DIBAWAH AMANAH IKHTIAR MALAYSIA

 KENYATAAN MEDIA

BIRO EKONOMI PUSAT PARTI PEJUANG TANAHAIR

PEJUANG MENGGESA KERAJAAN MEMPERUNTUKKAN GERAN KEPADA PENIAGA KECIL DIBAWAH AMANAH IKHTIAR MALAYSIA.

 1. Parti Pejuang menggesa kerajaan untuk memperuntukkan sejumlah wang dari dana COVID-19 sebagai geran untuk membantu peniaga-peniaga kecil yang meminjam dari Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM). Kami juga menggesa kerajaan untuk memberi laporan terkini tunggakan-tunggakan pembayaran oleh peminjam pinjaman AIM.

 2. Lebih RM800 juta telah diperuntukkan oleh kerajaan kepada AIM semenjak ditubuhkan; untuk tujuan memberi pinjaman kredit-mikro kepada golongan miskin untuk mereka memulakan perniagaan kecil.

 3. Merujuk kepada kenyataan Pengerusi AIM, Datuk Shabudin Yahya pada 24 September 2021 di Berita Harian, kesan pandemik daripada sudut bayar balik pinjaman memang ketara. Kami amat prihatin dan risau terhadap masa depan 378,507 peminjam kredit mikro di bawah Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) yang tidak dapat beroperasi semasa Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) dan PKPD sepanjang pandemik.

PEJUANG MENGECAM KERAJAAN MELULUSKAN KENAIKAN HARGA DAN PENAMATAN BEBERAPA PERKHIDMATAN POS MALAYSIA

 KENYATAAN MEDIA

BIRO EKONOMI PUSAT PARTI PEJUANG TANAHAIR

PEJUANG MENGECAM KERAJAAN MELULUSKAN KENAIKAN HARGA DAN PENAMATAN BEBERAPA PERKHIDMATAN POS MALAYSIA

 1. Parti Pejuang menggesa kerajaan untuk mengawal perkhidmatan-perkhidmatan dan harga-harga yang di kenakan oleh POS Malaysia Berhad. Walaupun POS Malaysia telah diswastakan dan telah menjadi milikan swasta, tetapi ianya terletak di bawah kawal selia Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia.

 2. Sebagai Kementerian yang mengawal selia tarif dan perkhidmatan POS Malaysia, sekurang-kurangnya kerajaan patut memberi penjelasan yang munasabah terhadap kenaikan harga dan penamatan perkhidmatan bungkusan udara ke/dari Sabah dan Sarawak.

 3. Jadual tarif baru juga tidak dimaklumkan dan dipamerkan di mana-mana pejabat pos dan/atau laman web. Laman web dan aplikasi mudah alih POS Malaysia hanya membuka ruang untuk mendapatkan sebut harga tanpa memaklumkan sebarang maklumat kenaikan harga atau jadual tarif yang baru.

PEJUANG MEMPERTIKAIKAN JUMLAH HUTANG PENEROKA FELDA – PENEROKA MISKIN MENJADI FAKIR DIBAWAH PENGURUSAN FELDA?

 

KENYATAAN MEDIA
BIRO EKONOMI PUSAT PARTI PEJUANG TANAHAIR

PEJUANG MEMPERTIKAIKAN JUMLAH HUTANG PENEROKA FELDA PENEROKA MISKIN MENJADI FAKIR DIBAWAH PENGURUSAN FELDA?

 1. Peneroka Felda yang ditawarkan pelarasan hutang harus berhati-hati dalam menandatangani perjanjian 6-muka surat itu dengan tempoh persetujuan yang amat singkat. Peneroka sekarang dikategorikan sebagai golongan fakir di bawah pengurusan FELDA dan menandatangani perjanjian itu tidak akan mengubah nasib mereka.

 2. Kami amat risau dan bimbang bagaimana peneroka-peneroka boleh mempunyai hutang terkumpul berjumlah RM10.375 bilion. Kami berpendapat, jumlah ini amat besar dan punca hutang terkumpul ini harus dikaji dan diteliti.

 3. Melupuskan sebahagian dari hutang peneroka tanpa menyelesaikan punca masalah akan menimbulkan masalah yang sama pada masa depan dan peneroka-peneroka akan kembali dalam keadaan terdesak menanggung beban hutang yang tidak sepatutnya berlaku.

SATU LANGKAH DRASTIK DIPERLUKAN UNTUK MEMULIHKAN EKONOMI

KENYATAAN MEDIA
BIRO EKONOMI PUSAT PARTI PEJUANG TANAHAIR

SATU LANGKAH DRASTIK DIPERLUKAN UNTUK MEMULIHKAN EKONOMI

 1. Setelah menyertai dan menganjur berbagai sesi dialog mingguan bersama industri, wakil-wakil dari berbagai dewan perniagaan dan usahawan-usahawan, Biro Ekonomi Pusat Parti PEJUANG Tanahair menggesa kerajaan untuk mempertimbangkan beberapa insentif drastik untuk memastikan peniaga-peniaga mikro, kecil dan sederhana dapat terus berdaya tahan dalam mengharungi pandemik COVID-19.

 2. Setelah dikaji, pakej stimulus PEMULIH, walaupun dialu-alukan tetapi tidak memberi kesan untuk peniaga mikro, kecil dan sederhana untuk berdaya tahan sepanjang tempoh pandemik.

 3. Adalah amat mengecewakan jumlah keseluruhan suntikan langsung fiskal stimulus kerajaan semenjak negara dilanda pandemik, hanyalah RM84 bilion atau 6% dari KDNK negara. Pakej stimulus PEMULIH hanya memperuntukkan RM10 bilion suntikan fiskal langsung.

 4. Di negara-negara yang berjaya memulihkan ekonomi dari wabak covid-19 seperti Jerman, 60% dari KDNK dibelanjakan secara suntikan fiskal langsung untuk tujuan memulihkan ekonomi. Singapura pula membelanja 20% dari KDNK untuk stimulus pemulihan.

PEJUANG: Luluskan Kemudahan Moratorium Menyeluruh dan Moratorium Sewa dengan Segera

KENYATAAN MEDIA BERSAMA 

SETIAUSAHA AGUNG & KETUA BIRO EKONOMI PUSAT

PEJUANG MENGGESA KERAJAAN UNTUK MELULUSKAN KEMUDAHAN MORATORIUM MENYELURUH DAN MORATORIUM SEWA DENGAN SEGERA.

 1. Moratorium menyeluruh mesti diluluskan dengan segera dan dilanjutkan sehingga imuniti berkelompok dicapai sebelum lebih banyak perniagaan terpaksa ditutup, lebih ramai rakyat dibangkrapkan dan dalam situasi terdesak, ramai yang membunuh diri.

 2. Ramai rakyat dan perniagaan dinafikan Moratorium bersasar kerana mereka perlu memohon dengan menyediakan berbagai maklumat, dokumen dan bukti.

 3. Kami memandang serius kenyataan Presiden Persatuan Peruncit Bumiputera, Datuk Ameer Ali Mydin melaporkan Majoriti peniaga-peniaga sektor peruncitan di negara ini terutama peniaga Melayu sudah ‘hampir mati’ selepas kerajaan melaksanakan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) 3.0

 4. Kami mengambil maklum dan menyokong penuh permintaan Gabungan 140 NGO-NGO, Dewan-Dewan Perniagaan supaya Moratorium ini ditawarkan secara automatic untuk semua fasiliti bank (individu dan syarikat termasuk kad kredit, overdraf, pinjaman kereta, pinjaman rumah dan lain-lain), fasiliti Kredit dan ‘Leasing’ atau pajakan.

Bantuan perlu disediakan sebelum capaian imuniti kelompok (Herd Immunity)

 KENYATAAN NEDIA

 1. Kami merujuk kepada Pelan Pemulihan Negara yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri sebentar tadi.

 2. Tiada peruntukan atau perancangan yang disediakan kepada setiap sektor yang masih ditutup atau memerlukan masa untuk dibuka mengikut fasa-fasa yang dicadangkan. Kemungkinan besar sektor tersebut akan gulung tikar sebelum negara masuk ke fasa seterusnya.

 3. Sehingga imuniti kelompok (herd immunity) dicapai atau sehingga sektor-sektor dibuka, Moratorium menyeluruh atau blanket moratorium perlu disediakan. Moratorium ini tidak memerlukan peruntukan bajet tambahan dari kerajaan dan patut disegerakan.

 4. Bantuan juga perlu disediakan kepada peniaga kecil dan PKS yang tidak dapat beroperasi sehingga nilai ambang dicapai untuk maju ke fasa-fasa seterusnya.

KERJASAMA ANTARA GERAKAN EKONOMI MALAYSIA & MARDI CORPORATION DALAM USAHA MERUBAH LANSKAP PERTANIAN MALAYSIA

 

 

FOR IMMEDIATE RELEASE
GERAKAN EKONOMI MALAYSIA - GEM
KENYATAAN AKHBAR

KERJASAMA ANTARA GERAKAN EKONOMI MALAYSIA & MARDI CORPORATION DALAM USAHA MERUBAH LANSKAP PERTANIAN MALAYSIA

1.    Gerakan Ekonomi Malaysia (GEM) mengorak langkahnya dalam memanfaatkan pengetahuan, kepakaran dan keupayaan  MARDI Corporation, sebuah anak syarikat milik penuh Institut Penyelidikan & Pembangunan Pertanian Malaysia (MARDI), dalam usaha memberikan nafas baharu sektor pertanian negara.

2.    Sehubungan dengan itu, GEM dan MARDI Corporation telah menandatangani satu Memorandum Persefahaman untuk menetapkan terma dan syarat untuk penubuhan ladang pertanian campuran pada 26 Mac 2021 dengan disaksikan mantan Perdana Menteri, YB Tun Dr Mahathir Mohamad.

3.    Berkonsepkan penggabungan tanah-tanah pertanian yang menggunakan pertanian campuran berskala besar, usaha ini akan dilakukan dengan nasihat dan kerjasama dari MARDI. MARDI Corporation bakal menawarkan nasihat kepada GEM mengenai konsep, mekanisme dan unjuran pendapatan serta benih yang terbaik untuk memastikan hasil pulangan pertanian secara optimum. Sementara itu, GEM pula akan memberi tumpuan dalam mengenal pasti kawasan-kawasan tanah yang sesuai, perancangan korporat dan pengaturan pembiayaan untuk tujuan tersebut.

Gerakan Ekonomi Malaysia (GEM) aims to leverage on the knowledge, expertise and past successes of MARDI Corporation, the wholly-owned subsidiary of the Malaysia Agricultural Research & Development Institute (MARDI), in the effort of revamping the nation’s agriculture sector.

 

 

FOR IMMEDIATE RELEASE
GERAKAN EKONOMI MALAYSIA - GEM
PRESS RELEASE

Gerakan Ekonomi Malaysia (GEM) aims to leverage on the knowledge, expertise and past successes of MARDI Corporation, the wholly-owned subsidiary of the Malaysia Agricultural Research & Development Institute (MARDI), in the effort of revamping the nation’s agriculture sector.

1.    On March 26, GEM and MARDI Corporation signed a Memorandum of Understanding to establish the terms and conditions in establishing mix-farming estate(s) for production of crops. The ceremony was witnessed by former Prime Minister YB Tun Dr Mahathir Mohamad.

2.    The concept, which involves the amalgamation of agriculture land to be utilized for mixed farming on a big scale will be carried out with the support from MARDI in the areas of production of mix farming crops. 

3.    MARDI Corporation will advise on the concept, mechanism and forecast revenue of the best mix crops and seeds to ensure the best return.

4.    GEM on the other hand would focus on identifying the suitable land areas and financing arrangements for the said purpose.

5.    During the signing ceremony, Armin Baniaz Pahamin, GEM President amplified GEM’s intention to professionally operate and adopt the latest technology through a Cooperative to optimize crops production and to pilot test the concept on at least 1,000 acres of land.

MARDI Corporation signs MOU with Gerakan Ekonomi Malaysia to revolutionise the agriculture industry


GERAKAN EKONOMI MALAYSIA - GEM

PRESS RELEASE

 

Gerakan Ekonomi Malaysia (GEM) aims to leverage on the knowledge, expertise and past successes of MARDI Corporation, the wholly-owned subsidiary of the Malaysia Agricultural Research & Development Institute (MARDI), in the effort of revamping the nation’s agriculture sector. 

 

1.     On March 26, GEM and MARDI Corporation signed a Memorandum of Understanding to establish the terms and conditions in establishing mix-farming estate(s) for production of crops. The ceremony was witnessed by former Prime Minister YB Tun Dr Mahathir Mohamad.

 

2.     The concept, which involves the amalgamation of agriculture land to be utilized for mixed farming on a big scale will be carried out with the support from MARDI in the areas of production of mix farming crops.  

 

3.     MARDI Corporation will advise on the concept, mechanism and forecast revenue of the best mix crops and seeds to ensure the best return. 

 

4.     GEM on the other hand would focus on identifying the suitable land areas and financing arrangements for the said purpose.

KERAJAAN PERLU MENJELASKAN TUDUHAN-TUDUHAN RASUAH YANG DIKENAKAN TERHADAP AUGUSTUS RALPH MARSHALL

 

KENYATAAN MEDIA
BIRO EKONOMI PARTI PEJUANG TANAHAIR
4 MAC 2021

KERAJAAN PERLU MENJELASKAN TUDUHAN-TUDUHAN RASUAH YANG DIKENAKAN TERHADAP AUGUSTUS RALPH MARSHALL

1. Pada 1 Mac 2020, Kementerian Kewangan telah mengumumkan pelantikan Ahli Lembaga Pengarah dan Ketua Pegawai Eksekutif yang akan menerajui syarikat tujuan khas, Digital National Berhad (DNB) bagi melaksanakan infrastruktur dan jaringan teknologi 5G di seluruh negara.

2. Di dalam pengumuman tersebut, Kementerian Kewangan telah melantik Augustus Ralph Marshall sebagai Ketua Pegawai Eksekutif DNB yang akan menerima peruntukkan sebanyak RM15 bilion daripada kerajaan.

3. Pada 29 Mac 2012, Jakarta Post memaparkan permintaan dari Kepolisian Negara Repulik Indonesia untuk Interpol mengeluarkan notis merah penangkapan Augustus Ralph Marshall di atas penggunaan dana secara haram membabitkan sebuah syarikat di Indonesia. Meskipun kes tersebut telah diselesaikan, namun butir-butir samada kes ini telah diselesaikan melalui keputusan mahkamah atau luar mahkamah masih tidak diketahui.

4. Pada 24 September 2016, Bloomberg juga menerbitkan berita bahawa Mahkamah India telah mengeluarkan waran tangkap untuk Augustus Ralph Marshall berhubung kes rasuah membabitkan lesen telefon.

THE GOVERNMENT’S RM15 BILLION SPV TO BUILD THE NATION’S 5G INFRASTRUCTURE SUSCEPTIBLE TO ABUSE AND CORRUPTION

 

MEDIA STATEMENT

THE GOVERNMENT’S RM15 BILLION SPV TO BUILD THE NATION’S 5G INFRASTRUCTURE SUSCEPTIBLE TO ABUSE AND CORRUPTION

28th FEBRUARY 2021

 1. Recently, the government announced the MyDIGITAL initiative that seeks to achieve a slew of targets in 3 phases until 2030.

 2. While we commend the government’s efforts to expedite 5G in order to strengthen the country digital economy and improve the competitive edge of local startups and relevant industries, there is great concern surrounding the RM15b plan to build a 5G infrastructure nationwide within 10 years and to deploy it through a government-owned special purpose vehicle (SPV) instead of through an open tender process. Furthermore, this entity will be allocated with 5G spectrums to own and manage all 5G-related infrastructure.

 3. Not to mention, such high expenditure will only yield 4.6% increase of the digital economy’s contribution to the GDP which currently stands at 18% (RM270 billion) whereas the size of the global digital economy has already reached more than USD12 trillion according to some estimates.

 4. The governments plan to develop a 5G infrastructure amounting to RM15 Billion through a government owned Special Purpose Vehicle (SPV) without an open tender is worrying and has raised many concerns. The same SPV is then also given the responsibility to own, deploy and manage the 5G infrastructure.

PELAN SPV MILIK KERAJAAN UNTUK MEMBANGUNKAN INFRASTRUKTUR 5G BERJUMLAH RM15 BILION AKAN TERDEDAH KEPADA SALAHGUNA KUASA DAN RASUAH

KENYATAAN MEDIA

PELAN SPV MILIK KERAJAAN UNTUK MEMBANGUNKAN INFRASTRUKTUR 5G BERJUMLAH RM15 BILION AKAN TERDEDAH KEPADA SALAHGUNA KUASA DAN RASUAH


28HB FEBRUARI 2021
1. Baru-baru ini, kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan inisiatif MyDIGITAL yang bertujuan untuk mencapai beberapa sasaran berteraskan tiga (3) fasa sehingga 2030.
2. Kami mengalu-alukan cadangan membina infrastruktur 5G di seluruh negara untuk membangunkan ekonomi digital dan menjadikan Malaysia salah satu negara termaju dari segi infrastruktur digital. Ini juga boleh membantu syarikat-syarikat teknologi ‘Start-up’ dan ekosistem telekomunikasi untuk lebih berdaya saing.
3. Tetapi dengan perbelanjaan yang cukup besar untuk peningkatan hanya 4.6% dalam jangka masa 5 tahun amat membimbangkan sedangkan sumbangan ekonomi digital telah pun mencapai 18% KDNK (RM270 bilion) dan saiz digital ekonomi global kini berjumlah USD12 trilion.
4. Rancangan kerajaan untuk membina infrastruktur 5G berjumlah RM15 bilion di seluruh negara melalui sebuah entiti khusus ataupun ‘Special Purpose Vehicle’ (SPV) milik kerajaan Malaysia dan bukan melalui proses tender terbuka amat membimbangkan dan mencurigakan. Malah, entiti ini seterusnya akan diberikan spektrum yang bersesuaian untuk memiliki, melaksana dan menguruskan infrastruktur 5G.

KEADAAN EKONOMI TAK TERKAWAL DAN BANYAK PERNIAGAAN AKAN LINGKUP

ENGISH (Versi Bahasa dibawah)

PRESS RELEASE

GERAKAN EKONOMI MALAYSIA (PPM-013-10-01022021)


1. We laud and welcome prominent economist, Prof. Dr. Jomo Kwame Sundaram call for government to adopt a ‘Look East’ policy in its battle against Covid-19.


2. We are wasting resources in the wrong approach against the Covid-19 and it is at the cost of a prolonged economic downturn. 


3. The budget allocated for 2021 was for post-recovery stage 5; ‘Revitalise’ of the Strategy 6R approach namely Resolve, Resilience, Restart, Recovery, Revitalise and Reform. We are far from Recovery.


4. This resulted in significantly less budgetary resources available to overcome the pandemic and as a result, the spread of Covid-19 cannot be contained. 


5. Even with the State of Emergency declared, funds are not being effectively used to contain the pandemic.  


6. A mass testing and a complete isolation of those tested positive even without symptoms must be implemented to reduce the numbers of daily cases and death. 


7. With all positive cases isolated, the State of Emergency and Movement Control Order can be lifted so the economy, businesses and government offices can return to normalcy. Our economy can then recover.


ADALAH SATU JENAYAH UNTUK KERAJAAN MELULUSKAN CADANGAN YANG MERUGIKAN RAKYAT.

ADALAH MENJADI SATU JENAYAH UNTUK KERAJAAN MELULUSKAN CADANGAN PENGGABUNGAN UEM SUNRISE DENGAN ECO WORLD YANG MEMANG AKAN MERUGIKAN RAKYAT. 


Kita sedia maklum cadangan penggabungan UEM Sunrise dan ECO World telah mula digerakkan semasa Tun Dr Mahathir menjadi Perdana Menteri ke 7 lagi tetapi cadangan itu ditolak oleh Tun Dr Mahathir dan kerajaan Pakatan Harapan. Usaha penggabungan kedua-dua buah syarikat ini telah dicadangkan sekali lagi kepada kerajaan Perikatan Nasional pada hari ini.

 

Kalau cadangan ini telah ditolak di zaman pemerintahan Perdana Menteri ke 7 semasa situasi kewangan negara yang tidak memberangsangkan, cadangan ini seharusnya juga perlu ditolak dengan lebih keras pada waktu ini dalam kemerosotan ekonomi yang lebih tenat disebabkan wabak Covid-19 dan ketidakstabilan serta ketidaktentuan nilai hartanah. Sektor hartanah merupakan salah satu sektor yang paling teruk terjejas disebabkan gejala wabak pandemik Covid-19.

 

Cadangan penggabungan ini yang pernah dikaitkan dengan tuduhan kronisme terhadap pentadbiran Tun Dr Mahathir Mohamad. Dengan cadangan untuk meneruskan penggabungan ini, telah terbukti bahawa tuduhan tersebut adalah tidak benar dan ianya merupakan satu inisiatif berterusan pihak Khazanah sendiri yang kini disokong oleh pentadbiran Perikatan Nasional.

 

Adalah tidak wajar untuk kerajaan Perikatan Nasional meluluskan penggabungan UEM Sunrise dan ECO World untuk menjadi syarikat gergasi kedua terbesar (dari segi pegangan saiz tanah) tanpa mempunyai pegangan majoriti dan hanya akan memiliki 48% pegangan saham dalam UEM Sunrise; turun dari 66%.

 

Keutamaan kerajaan sepatutnya diberi untuk menjamin pekerjaan seperti pekerja di syarikat penerbangan MAS, Airasia dan lain-lain yang lebih terjejas dengan keadaan semasa bukan untuk menjamin pemegang saham pemaju perumahan mewah yang dibelenggu pinjaman berbilion disebabkan lebihan hartanah yang tak terjual. Lebih RM200 juta wang rakyat dibelanjakan untuk pembatalan projek perumahan PR1M dan tindakan itu seolah-olah wang rakyat cukup senang dibelanjakan.

 

Pada waktu ini, nilai hartanah yang semakin merosot dan dijangka akan lebih merundum, jumlah rumah dan hartanah mewah yang tak terjual semakin terkumpul serta peratusan pembeli dan syarikat korporat yang terjejas akibat wabak Covid-19  semakin membengkak. Ketika mana Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, YB Hjh Zuraida Kamaruddin menegaskan pemaju rumah mewah tidak akan dibantu kerajaan dan akan dikenakan cukai pengosongan ‘Vacancy Tax’ pada masa hadapan, Khazanah menghulurkan bantuan kepada ECO World yang mempunyai lebihan rumah dan hartanah tak terjual yang tinggi, pinjaman yang tinggi bersamaan RM3.6 billion dan aliran tunai yang rendah RM30juta.

 

Pada masa yang sama, UEM Sunrise pula mempunyai aliran tunai yang tinggi bersamaan dengan RM700juta dan jumlah pinjaman yang rendah. Status kewangan dan aset UEM Sunrise yang lebih kukuh ini dilihat seolah-olah digunakan untuk menutup beban hutang pinjaman syarikat ECO World dan juga hartanahnya yang tidak terjual.

 

Kesan pada sektor perumahan juga akan lebih dirasai pada awal tahun 2021 iaitu beberapa bulan selepas berakhirnya moratorium pinjaman dan apabila peratusan NPL dalam laporan CCRIS dan CTOS mula dikemaskini.

 

Cadangan penggabungan itu juga meletakkan nilai UEM Sunrise pada nilai RM1.8 billion tetapi nilai itu tidak mengambil kira nilai pasaran semasa iaitu penilaian RM60/kaki persegi untuk 5,000 ekar tanah di Iskandar berbanding dengan nilai dibeli hanya RM10/kaki persegi pada tahun 1995. Jika diambil kira, nilai saham UEM Sunrise sepatutnya mencecah lebih RM10 billion. Ini memberi keuntungan yang lebih memihak kepada pemegang saham ECO World yang akan memegang saham 24% UEM Sunrise selepas penggabungan.

 

Pemegang Saham ECO World juga akan mendapat manfaat dari akses dan jaminan wang rakyat melalui Khazanah dan dapat berlindung disebalik jaminan-kegagalan dari kerajaan. Semua GLC seperti syarikat penerbangan nasional, MAS yang gagal dibawah pentadbiran lembaga pengarah yang dilantik oleh Khazanah tidak pernah dihadapkan ke mahkamah tetapi disuntik lagi dengan berbilion duit rakyat sebagai “recovery plan”.

 

Keputusan UEM mengambil alih Sunrise pada suatu ketika dahulu pun merupakan satu keputusan yang tidak tepat. Kini, UEM kembali membuat satu lagi keputusan yang bakal membahayakan dana pembayar cukai.

 

Pembaziran dan keputusan yang membabitkan kehilangan atau kerugian besar wang rakyat patut diklasifikasikan sebagai satu jenayah.

 

ARMIN BANIAZ PAHAMIN

Ahli Jawatankuasa Pusat Penaja Parti Pejuang Tanahair (Pejuang)

 

www.arminbaniaz.com

© all rights reserved
made with by templateszoo